zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Dokumenty

I. Statut Zespołu Szkół nr 59

II. Regulamin wycieczek szkolnych  i zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce/imprezie

III . Regulamin przyznawania stypendium

IV. Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

 

 

DRUKI I OŚWIADCZENIA

1. Druk zwolnienia z lekcji SP/GIM/LO

2. Oświadczenie Rodzica/opiekuna w sprawie nieuczęszczania ucznia szkoły podstawowej na religię lub etykę

3. Oświadczenie Rodzica/opiekuna w sprawie nieuczęszczania ucznia LO na religię lub etykę

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

5. Procedura postępowania na wypadek zakażenia_COVID-19

6. Numery i adresy kontaktowe COVID 19

7. Procedura organizacji opieki_P i SP ogólnod.+specjalne

8. Procedura podejrzenia zakażenia_P i SP ogólnodostępne

9. Procedura postępowania prewencyjnego_P i SP ogólnodostępne

10. Załącznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

11. Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego

12. Wzór oświadczenia rodzica o zapoznaniu

13. Wzór_ zgoda na mierzenie temperatury

14. Wytyczne dla maturzystów odnośnie organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego

15. kl. 1-3 Procedura organizacji zajęć

16. kl. 1-3 Procedura podejrzenia zakażenia

17. kl. 1-3 Procedura postępowania prewencyjnego

18. kl. 1-3 Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego

19. Procedura organizacji konsultacji SP Ponadpodstawowe

20. Załącznik nr 1_Konsultacje _procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

21. Harmonogram egzaminów maturalnych

22. Regulamin korzystania z infrastruktury sportowej w ZS 59

23. Procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w Zespole Szkół nr 59

24. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa