zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Pedagog szkolny

Witam wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli
w nowym roku szkolnym 2021/2022

Pedagog szkolny: Małgorzata Luty

Pokój nr 4,
kontakt tel.   tel.: (22) 842-47-92 wew. 15
email: m.luty@zs59.waw.pl
Teams: malgorzata.luty@zs59.onmicrosoft.com

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/22

poniedziałek - 9:40 - 13:40

wtorek - 11:40 - 16:40

środa -9:40 - 13:40

czwartek - 13:40 - 18:40     (do końca września 9.40 – 14.40)

piątek - 9:40 - 13:40

 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
1.słabowidzący,
2.niesłyszący,
3.słabosłyszący,
4.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5.z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6.z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8.z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:
I.klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
II.klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w nieprzekraczalnym  terminie do 13 września 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych-w-roku-szkolnym-2021-2022

Jednocześnie przypominam o pilnej potrzebie dostarczenia do mnie kopii opinii psychologicznych Państwa dzieci (celem wpisania do dziennika Librus do wiadomości uczących nauczycieli i wdrożenia potrzebnych dostosowań procesu nauczania)