"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59

Dyrekcja

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 59

 

  • Monika Kalata - Dyrektor Zespołu Szkół nr 59

  •  

  • Danuta Gorczyca - wicedyrektor
  •  
  • Arkadiusz Filipek - wicedyrektor