"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 59 

mgr Ewa Kacprzyk