"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59

Logopeda

Logopeda - Pani Aneta Czwarno

Pokój nr 7

email: a.czwarno@zs59.waw.pl

 

plan pracy logopedy w roku szkolnym 2018/2019

wtorek - 800 - 1230

piątek - 800 - 1230