"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Rekrutacja

Zasady rekrutacji w Roku Szkolnym 2019/2020

Rekrutacja - Szkoła podstawowa:
Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja


REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2018/2019