"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Materiały od nauczycieli

  1. materiały z geografii
  2. Tematy prac semestralnych z GEOGRAFII + strona tytułowa pracy (praca dodatkowa dla chętnych - nie jest obowiązkowa)
  3. Prezentacja multimedialna z geografii - jest pracą obowiązkową - na wybrany przez ucznia temat. Każdy uczeń może ją przesłać mailem (arkadiusz.filipek.af@gmail.com). Prezentację za sem. I, należy oddać do 31 grudnia 2018r. Prezentację za sem. II należy oddać do 31 maja 2019r.
  4. zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum z zajęć technicznych
  5. Zadania z geografii dla uczniów gimnazjum
  6. Zadania z geografii dla uczniów gimnazjum (dla klasy 2 i 3) - zadania dla chętnych do wykonania do końca maja 2018r.
  7. Strona z geografii z pracami dodatkowymi