"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Materiały od nauczycieli

  1. materiały z geografii
  2. Tematy prac semestralnych z GEOGRAFII + strona tytułowa pracy (praca dodatkowa dla chętnych - nie jest obowiązkowa)
  3. Prezentacja multimedialna z geografii - jest pracą obowiązkową - na wybrany przez ucznia temat. Każdy uczeń może ją przesłać mailem (arkadiusz.filipek.af@gmail.com). Prezentację za sem. I, należy oddać do 31 grudnia 2016r. Prezentację za sem. II należy oddać do 31 maja 2018r.
  4. Zadania z geografii (dla chętnych) - do wykonania do 06.01.2017
  5. zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum z zajęć technicznych
  6. Zadania z geografii dla uczniów gimnazjum
  7. Zadania z geografii dla uczniów gimnazjum (dla klasy 2 i 3) - zadania dla chętnych do wykonania do końca maja 2018r.