zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59

Zajęcia dodatkowe

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin

 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 BARTNIK EDYTA                          

 Wg potrzeb

 Chór

 WÓJCIK Alina

 Po ustaleniu z nauczycielem

 Zajęcia plastyczne dla SP

 WÓJCIK Alina

 po ustaleniu z nauczycielem

 Filozofia do matury

 BRACH ANNA

 Wtorek

 Zajęcia logopedyczne

 CZWARNO ANETA

 Poniedziałek

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki LO

 KSIĄŻEK Agnieszka

 Poniedziałek 1 lekcja

 Koło teatralne

 CZADER - KEMPNY Hanna

 Czwartek

 Koło dziennikarskie, konsultacje dla maturzystów

 język polski

 DZIURDA AGNIESZKA

 Poniedziałek 7 lekcja

 Czwartek

 SKS - LO

 KOWALSKI Robert

 Czwartek -1430

 Piątek - 1340

 Koło do matury z historii

 FIK - SZOPA MAŁGORZATA

 Piątek 7 lekcja

 Zajęcia wyrównawcze język polski

 KUPISZ - WOJTKOWSKA BOŻENA

 Do ustalenia

  Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia wyrównawcze

  JAROS AGNIESZKA

  OLEJNICZAK ELWIRA

  Czwartek

  Wtorek

 Koło języka rosyjskiego

 OSTROWSKA Irena

 Do ustalenia

 Zajęcia dodatkowe język włoski  CANFORA-ŚCIBOREK EMMA  Do ustalenia