"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Zdjęcia klas 0 - 3

 

ZAJĘCIA W PLANETARIUM


DZIEŃ OTWARTY DLA NOWYCH KANDYDATÓW