"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Klasa 0

ANDRZEJKI


SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ


Dokarmiamy ptaki


U dentysty


Zajęcia z wężem

 


Zdrowo się odżywiamy


Wyjście do kina

 


Drzewo szczęścia - jesienne prace

 


Helloween