"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Plan zajęć

Plan lekcji klas w roku szkolnym 2018/19