"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Klasy

ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego

z oddziałami gimnazjalnymi

1a SP

7a SP

2a G

2b G

2c G

3a G

3b G

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana

1A LO

1B LO

2A LO

2B LO

3A LO


Rok Szkolny 2016/2017

Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego

1a


1b


1c


2a


2b


3a


3b


 

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana

1A


1B

zdjęcie nie zostało dostarczone przez wychowawcę


2A


3D