"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Informacje

REKRUTACJA DZIECI - ROCZNIK 2010 i 2011 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM I ROZPOCZYNA SIĘ:

do oddziałów przedszkolnych w szkole i do klas pierwszych - od 29 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje, harmonogram oraz zasady rekrutacji są dostępne na stronie:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

  1. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2017/2018
  2. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
  3. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  4. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata