"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

O szkole

                                          

1 września 1998 roku w CX Liceum Ogólnokształcącym, które powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców, naukę rozpoczęły 3 pierwsze klasy.

1 września 1999 roku powstaje . Naukę rozpoczęło 8 klas pierwszych.

W roku szkolnym 2000/2001 , włączyło się do programu "Sokrates Comenius" realizując temat "Podróż ku odkrywaniu siebie jako obywatela Europy u progu trzeciego tysiąclecia"Program realizowaliśmy wspólnie ze szkołami w Weronie i we Freiburgu.

1 września 2001 roku powstaje Zespołu Szkół nr 13, w skład którego wchodzi: CX LO wspólnie z .

W maju 2002, mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci , z których wielu pozostało w naszym liceum.

W maju 2002 roku odbyła się pierwsza matura. Z siedemdziesięciu pięciu abiturientów, aż dwudziestu sześciu zdecydowało się zdawać „nową maturę”; wszyscy maturzyści otrzymali świadectwo dojrzałości.

13 czerwca 2002 roku zgodnie z wolą społeczności uczniowskiej nasze liceum otrzymało imię Roberta Schumana Ojca Unii Europejskiej.

17 października 2002 roku Gimnazjum przyjęło imię Sandro Pertiniego, byłego prezydenta Republiki Włoskiej.

1 września 2004 roku stajemy się Zespołem Szkół Nr 59

Od 1 września 2017 roku w Zespół Szkół nr 59 powstaje Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego z oddziałami gimnazjalnymi.

Od 1 września 2017 roku, w skład Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie wchodzą: 

  1. ​ CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana
  2. Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego z oddziałami gimnazjalnymi - im. Sandro Pertiniego