"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59

Biblioteka i czytelnia

„Książka jest największym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją. Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności, przezwycięża mijanie”.

                                                                                                                                               Emil Zegadłowicz

  

HARMONOGRAM PRACY

BIBLIOTEKI  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 59

2018/2019

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

10.00 –  16.00

Wtorek

9.00 –  14.00

Środa

9.00 –  14.00

Czwartek

9.00 - 14.00

Piątek

9.00 - 12.45

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAM

Nauczyciel bibliotekarz: Edyta Bartnik

 

Nowe książki rok szkolny 2016/2017

Nowości wydawnicze w bibliotece szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej i czytelni

W naszej bibliotece:

·       realizujemy potrzeby i zainteresowania uczniów,

·        wypełniamy zadania edukacyjne szkoły,

·        współpracujemy z nauczycielami przy doskonaleniu ich warsztatu pracy,

·        popularyzujemy wiedzę,

·        promujemy książkę oraz czytelnictwo wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców.