"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin

Koło teatralne

MACIEJCZYK Beata

poniedziałek 8 lekcja

Chór

WÓJCIK Alina

czwartek - 7 i 8 lekcja

Koło szachowe dla SP

MOŻDŻONEK Jolanta

czwartek - 7 lekcja

Koło szachowe dla GIM i LO

SOWA Patryk

 

Koło dziennikarskie

DOBRZENIECKA Kamilla

 

Koło językowe

CAMFORA - ŚCIBOREK Emma

 

Koło Młodego Innowatora

OKRASZEWSKI Kazimierz

 

Zajęcia z matematyki

OLESZEK Małgorzata

piątek - 8 lekcja