"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

Rok Szkolny 2017/2018

Rok Szkolny 2016/2017