"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

Rok Szkolny 2017/2018

Rok Szkolny 2016/2017