"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

Samorząd Uczniowski

ROK SZKOLNY 2017/2018

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

Zarząd Samorządu Uczniwskiego przy Zespole Szkół nr 59 w Warszawie

Przewodniczący SU - Aleksy Jakubiec 2b GIM

Zastępca przewodniczącego SU -  Ksymena Pawłowicz 1B LO

Sekretarz SU - Kazimierz Piontek 2a GIM

Skarbnik SU - Karol Ochman 1B LO

Opiekunowie SU -  p. Piotr Wronka, p. Anna Brach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2016/2017

Poszczególne dane wyborów:

  1. Liczba uczniów uprawnionych do głosowania - 227
  2. Liczba głosów - 187
  3. Łączna liczba głosów - 198

     W tym:

  1. Głosy nieważne - 51
  2. Głosy ważne - 146
  3. Liczna głosujących nauczycieli - 11

Wynik procentowy:

  1. Aleksy Jakubiec kl. 2b GIM- 56%
  2. Ksymena Pawłowicz kl. 1B LO - 18%
  3. Kazimierz Piontek kl. 2a GIM- 10%
  4. Adam Werbowy kl. 3a GIM- 16%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2015/2016

Wybory do SU w Zespole Szkół nr 59

29 października 2015 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Uczniów uprawnionych do glosowania:

Głosów oddanych -120

w tym:

głosów ważnych - 106

głosów nieważnych - 14

Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół nr 59 rok szkolny 2015/2016

Przewodnicząca

Julia Paluszewska kl. 3a

 Zastępcy przewodniczącej

Adam Werbowy kl. 2a 

Julia Turczyn kl. IA

Sekretarz

Kazimierz Piontek kl. 1a

Opiekun SU

p. Ludmiła Łohutko

 

Ordynacja wyborcza do Władz Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego