"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Kontakt

Zespół Szkół nr 59

Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego

z oddziałami Gimnazjum nr 9

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana

02-930 Warszawa

ul. Jana III Sobieskiego 68


Sekretariat  - pokój nr 6

  tel.: (22) 842-47-92
 fax:  (22) 816-75-47

e-mail: zs59@edu.um.warszawa.pl
e-mail: sekretariat@cxlo.waw.pl


Wicedyrektor - gabinet nr 8

e-mail: a.filipek@cxlo.waw.pl


Kierownik administracyjny - gabinet nr 9

e-mail: administracja@cxlo.waw.pl


KONTO BANKOWE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 59

87103015080000000550926008 


Budynek gimnazjum i liceum znajduje się na Sadybie pomiędzy ulicami św. Bonifacego, Sobieskiego i Powsińską. 

Bardzo dobry dojazd z różnych części Warszawy autobusami linii
108, 116, 130, 148, 172, 185, 187, 422, 501 519, E-2