"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Profile klas

Proponowane profile klas w Roku Szkolnym 2018/2019

 

KLASA JĘZYKOWO - HUMANISTYCZNA (klasa 1A)

przedmioty rozszerzone: 

 • - język polski
 • - historia
 • - język hiszpański

drugi język

 • - język angielski
 • - język niemiecki

przedmioty uzupełniające: 

 • - przyroda (geografia, biologia, chemia)

KLASA EUROPEJSKA (klasa 1B)

przedmioty rozszerzone:

 • - geografia
 • - wos
 • - język angielski

drugi język do wyboru:

 • - język włoski
 • - język niemiecki

przedmioty uzupełniające: 

 • - zajęcia artystyczne

DODATKOWO OFERUJEMY

1. DARMOWE KURSY w klasie trzeciej (dla wszystkich chętnych)  przygotowujące do matury (poziom podstawowy i rozszerzony)

2. ZAJĘCIA KUTURALNO - MEDIALNE

Warsztaty filmowe w kinie Muranów: Lekcje na Zamku Królewskim, lekcje w Muzeum Narodowym, Muzeum Niepodlgłości, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania Warszawskiego,Wykłady, warsztaty i projekcje w Narodowym Instytucie Audiowizualnym Wizyty w redakcji prasowej, Polskim Radiu i Telewizji Polskiej, Wyjścia do teatrów

3. ZAJĘCIA DODATKOWE (Oferta zajęć dodatkowych może być poszerzona w zależności od potrzeb)

Koło dziennikarskie, koło podróżnika, warsztaty wokalne, koło teatralne, koło informatyczne, wolontariat, koło szachowe, konsultacje przedmiotowe
 
4. WSPÓŁPRACUJEMY Z:
Uniwersytetem Warszawskim, Uczelnią Handlowo – Techniczną w Warszawie, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą w Warszawie
 
5. BIERZEMY UDZIAŁ W PROJEKCIE  "ERASMUS+"

Dzięki uczestnictwie w programie „Erasmus+” korzystamy z możliwości, które młodym ludziom daje Unia Europejska. Uczniowie wyjeżdżają na wymianę młodzieżową z ramienia Youth Support Centre. Biorąc udział w warsztatach wraz z młodzieżą z Macedonii, Estonii, Portugalii, Słowenii, Bułgarii, Litwy, Chorwacji oraz Grecji. Tematem przewodnim projektu była ochrona środowiska naturalnego.

6. BIERZEMY UDZIAŁ W DEBATACH OKSFORDZIKICH

W naszej szkole działa Koło Retoryczne. Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz kultury dyskutowania. W tym roku uczestniczyliśmy w wielu debatach wyjazdowych m.in. w debatach sparingowych na terenie Warszawy i w Mistrzostwach Polski w Debacie Oksfordzkiej w Poznaniu.

7. STATUETKA "SZUMANEK"

Od roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole przyznawane są statuetki „Szumanka” dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.