"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59

Plan zajęć

Plan zajęć klas w roku szkolnym 2018/19

od 1 maja 2019 roku