"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Plan zajęć

Plan zajęć klas w roku szkolnym 2019/20

Plan zajęć obowiązuje od 30 września 2019 r.

1a LO            1b LO              1c LO             1d LO

1E LO            1F LO             1G LO            1H LO

2A LO           2B LO

3A LO            3B LO