zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59

Egzamin gim.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

     - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

     - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno - przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

     -  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

     - z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

    - na poziomie podstawowym – godz. 9:00

    - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

  • Termin ogłoszenia wyników gimnazjalnych 14 czerwca 2019 r.
  • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r.
  • Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.