"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59

plan zajęć

Plan lekcji klas w roku szkolnym 2018/19