"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59

Rada Rodziców

NUMER KONTA BANKOWEGO
RADY RODZICÓW

 

Zespół Szkół nr 59

13 1090 1043 0000 0001 0949 4314