"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Rada Rodziców

NUMER KONTA BANKOWEGO
RADY RODZICÓW

 

Zespół Szkół nr 59

13 1090 1043 0000 0001 0949 4314