"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Zebrania

Rok szkolny 2017/2018

18.09.2017 - zebranie Wychowawców z Rodzicami

13.11.2017 - Dzień otwarty dla Rodziców

11.12.2017 - Dzień otwarty dla Rodziców

08.01.2018 - Dzień otwarty dla Rodziców

12.03.2018 Dzień otwarty dla Rodziców

09.04.2018 Zebranie Wychowawców z Rodzicami

14.05.2018 Dzień otwarty dla Rodziców