"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Pedagog szkolny

Witam wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli
w nowym roku szkolnym 2019/2020

Pedagog szkolny: Małgorzata Luty

Pokój nr 4,
kontakt tel.   tel.: (22) 842-47-92 wew. 15
email: m.luty@cxlo.waw.pl

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/20

poniedziałek - 14:00 - 19:00

wtorek - 9:40 - 14:40

środa -9:40 - 14:40

czwartek - 9:40 - 14:40

piątek - 8:00 - 13:00

 

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania na swojej stronie uaktualniony:

- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 11 września 2019 r.

Wzory druków są także dostępne w pokoju nr 4.