Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Wychowawcy

Szkoła Podstawowa nr 371 z oddziałami gimnazjalnymi

klasa Wychowawca II Wychowawca
0a    
Ia SP    
Ib SP    
IIa SP    
IVa SP    
VIIIa SP    
3a Gim    
3b Gim    
3c Gim    

 

 

 

 CX Liceum Ogólnokształcące

klasa LO Wychowawca II Wychowawca
1A    
1B    
2A    
2B    
3A    
3B