Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Nauczyciele

 

NAUCZYCIEL PRZEDMIOT
BENOWSKA Katarzyna język angielski
BRACH Anna etyka
CAMFORA - ŚCIBOREK Emma język włoski
CZADER - KEMPNY Hanna język polski
DOBBEK - SZUTA Agnieszka doradztwo zawodowe
DYBOWSKA Gabriela nauczanie początkowe
FILIPEK Arkadiusz wicedyrektor / geografia, przyroda
GŁOWIŃSKI Jarosław geografia
JAWORSKA-BECHTA Jolanta nauczanie wczesnoszkolne
JĘDRUSZCZAK Jolanta podstawy przedsiębiorczości
KACPRZYK Ewa dyrektor / matematyka 
KOŁAKOWSKA Anna wychowanie fizyczne
KOWALSKI Robert wychowanie fizyczne
KUŚMIERCZYK Beata wychowanie fizyczne
KWIATKOWSKI Michał język hiszpański
LUTY Małgorzata pedagog
ŁOHUTKO Ludmiła historia, wiedza o społeczeństwie
MACIEJCZYK Beata język polski
MALANOWSKA Małgorzata zajęcia świetlicowe
MIJAŁ Teresa język angielski
MOTYKA Piotr informatyka
MOŻDZONEK Jolanta matematyka, fizyka
NAUMOWICZ - WĘGLIŃSKA Elżbieta chemia
OKRASZEWSKI Kazimierz Koło Młodego Innowatora
OLESZEK Małgorzata matematyka 
OSTROWSKA Irena język angielski
PERKOWSKA - BRANICKA Małgorzata logopeda, wychowanie do życia w rodzinie
PIETUCHOWSKI Piotr fizyka
PIÓREK Katarzyna biologia, przyroda
SOBCZYK Robert język hiszpański, język angielski
SOBSTYL Paweł religia
SOWA Patryk język polski
STANEK Maciej historia, wiedza o społeczeństwie
STELMASZCZYK Eliza nauczanie wczesnoszkolne
SZPATUŚKO Marzena język polski, wiedza o kulturze
WIECZOREK Anastazja religia
WITKOWSKI Bogdan edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
WÓJCIK Alina muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
ZACZEK Anna matematyka 
ZALESKA Agnieszka język niemiecki
ZALEWSKA Urszula biblioteka