"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Nauczyciele

 


Język polski

Marzena Szpatuśko

Katarzyna Kucharska

Patryk Sowa

Magdalena Cybul

Hanna Czader - Kempny (L4)


Matematyka

Ewa Kacprzyk 

Anna Zaczek

Małgorzata Oleszek

Jolanta Możdżonek


Historia

Ludmiła Łohutko

Maciej Stanek


Wiedza o społeczeństwie

Ludmiła Łohutko

Bogdan Witkowski

Maciej Stanek


Język angielski

Teresa Mijał

Katarzyna Benowska

Dominika Komosińska


Język niemiecki

Beata Kowalska


Język włoski

Emma Camfora - Ściborek


Język hiszpański

Piotr Wronka

Robert Sobczyk


Fizyka

Piotr Pietuchowski

Jolanta Możdżonek


Geografia

Arkadiusz Filipek


Biologia, Przyroda

Katarzyna Piórek

Ewelina Ambroziak (L4)


Chemia 

Elżbieta Naumowicz - Węglińska

Małgorzata Malanowska (L4)


Podstawy przedsiębiorczości

Jolanta Jędruszczak


Edukacja dla bezpieczeństwa

Bogdan Witkowski


Wychowanie fizyczne

Beata Kuśmierczyk

Anna Kołakowska


Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka

Alina Wójcik


Technika

Kazimierz Okraszewski


Informatyka

Piotr Motyka


Religia

Ks. Paweł Sobstyl


Etyka

Anna Brach


Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Perkowska - Branicka

Małgorzata Luty (L4)