"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Za 2 tygodnie startujemy
Za 2 tygodnie startujemy

Czy baterie już naładowane na nowy rok szkolny?

Za 2 tygodnie startujemy!!!