"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Od 29 kwietnia strajk został zawieszony do września. 

Poniedziałek i wtorek 29-30.04.2019 jest dniem dyrektorskim

Nie ma lekcji są tylko zajęcia opiekuńczo wychowawcze