"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki uczniom w szkole,

dnia 10 -17 kwietnia 2019 roku, szkoła będzie zamknięta/zajęcia lekcyjne zostały zawieszone

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się.