"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Odbędzie się dnia 3 września 2018 roku

Dla CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana - godzina 900

Dla Szkoły Podstawowej nr 371 im. Sandro Pertiniego z oddziałami gimnazjalnymi - godzina 1030