"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia prowadzone przez Wojskową akademię techniczną
Zajęcia prowadzone przez Wojskową akademię techniczną

28 maja br. Dla klas 2 LO Zostały zorganizowane zajęcia przeprowadzone przez Doktorantów WAT, Pana Wojciecha Niedbałe i Pana Sylwestra Pniaka.

„Gry decyzyjne” prowadzone przez Pana Wojciecha Niedbałe doktorant nauk o bezpieczeństwie

„Świadomość postrzegania współczesnych zagrożeń” prowadzone przez Pana Sylwestra Pniaka - doktorant nauk o bezpieczeństwie

Zarówno jedna część jak i druga cześć zajęć prowadzona przez Panów Wojciecha i Sylwestra Doktorantów WAT, były bardzo interesujące. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładów jak również aktywnie i chętnie brali udział w zajęciach.