Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia na UTH
Zajęcia na UTH

11 kwietnia 2018r. klasy: LO uczestniczyły w IX Konferencji Kół Naukowych Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki, która odbyła się na warszawskiej Uczelni Techniczno - Handlowej. Młodzież miała okazję obejrzeć prezentacje przygotowane przez studentów, wysłuchać wykładu na temat cyberprzemocy oraz uczestniczyć w warsztatach poświęconych sposobom radzenia sobie

ze stresem. Na zakończenie pobytu na uczelni uczniowie zwiedzili bibliotekę, jak również laboratoria.