"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia na UTH
Zajęcia na UTH

11 kwietnia 2018r. klasy: LO uczestniczyły w IX Konferencji Kół Naukowych Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki, która odbyła się na warszawskiej Uczelni Techniczno - Handlowej. Młodzież miała okazję obejrzeć prezentacje przygotowane przez studentów, wysłuchać wykładu na temat cyberprzemocy oraz uczestniczyć w warsztatach poświęconych sposobom radzenia sobie

ze stresem. Na zakończenie pobytu na uczelni uczniowie zwiedzili bibliotekę, jak również laboratoria.