"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia w muzeum literatuty
Zajęcia w muzeum literatuty

7a pozdrawia z Muzeum Literatury Spotkanie z Adamem Mickiewiczem uważamy za udane.