"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Współpraca z Uczelnią Techniczno - Handlową
Współpraca z Uczelnią Techniczno - Handlową

Informujemy, że Zespół Szkół nr 59, zawarł umowę o współpracy dydaktycznej i organizacyjnej oraz patronackiej z Uczelnią Techniczno - Handlową im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie.

http://www.uth.edu.pl/aktualnosci/porozumienie-z-zs-nr-59-w-warszawie