"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

Marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i ciekawych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby praca rodziła szlachetne owoce.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzy Dyrekcja.