"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

04 września - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018
04 września - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018
  • Godz. 800 spotkanie z wychowawcą klasy 0 i klasy 1 SP nr 371 – opieka nad dzieckiem jest przewidziana tego dnia do godziny 1700
  • Godz. 900  - uroczyste rozpoczęcie klasa 7 SP nr 371 i GIM nr 9
  • Godz. 1000 -  uroczyste rozpoczęcie CX Liceum Ogólnokształcące
  •  
  • Przypominamy o stroju galowym :)