"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Świąteczne życzenia
Świąteczne życzenia

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją, wiarą w sens życia i dobro oraz pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania. Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom, życzy, 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 59