Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

PIERWSZY EUROPEJSKI FESTIWAL SCHUMANA
PIERWSZY EUROPEJSKI FESTIWAL SCHUMANA

W sobotę, 13 maja 2017 roku, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbył się, „Pierwszy Europejski Festiwal Schumana”, którego  organizatorami byli: niedawno powstały Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana, działające od 13 grudnia 2015 roku. W programie Festiwalu między innymi znalazły się prelekcje i warsztaty tematyczne, adresowane do uczniów, studentów i nauczycieli szkół 

średnich. Odbyły się debaty z udziałem wykładowców wyższych uczelni i biznesmenów.  Tematyka wystąpień i zajęć była poświęcona życiu i działaniom tego niezwykłego człowieka oraz ideom, którymi się kierował w służbie publicznej. Celem przedsięwzięcia było propagowanie wartości, którym hołdował Robert Schuman, ukazanie rzeczywistych idei, w odróżnieniu od ich „fikcyjnych deformacji”, jakim z czasem ulegały. Oferta edukacyjna adresowana do szkół średnich, z jaką na festiwalu wystąpił Instytut Myśli Schumana, jest interesująca i cenna, gdyż dotyczy szerzenia wiedzy zarówno na temat osoby patrona, jak i wizji Europy.

W tym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły: grupa uczniów gimnazjum, liceum i nauczyciele. Nawiązaliśmy kontakt ze szkołami, których patronem jest Robert Schuman, z prelegentami i przedstawicielami Instytutu,

z którym zamierzamy współpracować w celu szerzenia wiedzy o naszym patronie.