"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Rekrutacja do szkoły podstawowej nr 371
Rekrutacja do szkoły podstawowej nr 371
Zasady i harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018
Wszystkie załączniki znajdą Państwo w zakładce