"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Festiwal Nauki Skołowany Weekend
Festiwal Nauki Skołowany Weekend

Zapraszamy na Festiwal Nauki Skołowany Weekend, który odbędzie się 1-2 kwietnia 2017 roku w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej (aleja Armii Ludowej 16). Festiwal składa się wielu warsztatów i wykładów skierowanych do dzieci i młodzieży z każdego etapu edukacji. Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz na stronie: http://skolowanyweekend.pl/

Więcej informacji znajdziecie również na fanpage'u Skołowanego.”