Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

W okresie ferii zimowych (13.02.17 - 24.02.17r) Pan Kazimierz Okraszewski, będzie prowadził zajęcia wyrównawcze z matematyki, w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 1000 - 1300 w sali nr 7. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów.