"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Ślubowanie klas I gimnazjum i liceum
Ślubowanie klas I gimnazjum i liceum

13 października 2015 w obecności rodziców, nauczycieli, kolegów i koleżanek, miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uczniowie reprezentowani przez przedstawicieli klas, ślubowali na sztandar szkoły, miłość Ojczyźnie, hołd biało-czerwonej i zachowanie postawy godnej ucznia Zespołu Szkół nr 59.