"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

W poszukiwaniu głazów narzutowych
W poszukiwaniu głazów narzutowych

Lekcje wcale nie muszą być nudne :)